a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

now aday
21 December 2012 4:23 AM | 4:23 AM | 0 comments

assalamualaikum :
today 21.12.2012 , tahu kan ada apa disebalik tarikh ni ? hihi . mengikut kalendar kaum Mayan , tarikh tersebut akan berlaku nya kiamat iaitu pengahabisan dunia . Yahudi mempercayainya dan sesetengah masyarakat Islam mempercayai nya . tapi keyataan ye , syukur alhamdulillah kita still bernafas lagi pada 21.12.2012 ni :) semua itu adalah rahsia Tuhan . kita tidak ada hak untuk mempertikaikan . Tuhan Maha Kuasa , Maha Esa dan segala Maha hanya pada dia :)

seterusnya , cerita mengenai bumi akan gelap selama 3 hari pada 23-25 ini . aku terbaca satu artikel yang dikeluarkan oleh NASA . kalau sudah dikeluarkan oleh NASA , kemungkinan ia akan berlaku kan . tapi semua hanyalah satu jangkaan manusia . bumi akan gelap 3 hari ? fuhh cuba bayang kann ~ 3 hari tanpa sinar matahari . " Dark Of The Earth " , tu nama fenomena yang diwawarkan oleh NASA . apepun , mesti ada tujuannya kenapa fenomena ini berlaku kan :) semua ini kuasa Tuhan , Allah S.W.T . kita just lakukan tugas kita seperti biasa iaitu melakukan kewajipan kita terhadap Nya :)

aku type entri ni sambil tengok berita , semua berita yang pasal bumi akan gelap selama 3 hari itu TIDAK BENAR ! cerita itu ditotok tambah oleh sesetengah pihak *habis lah aku . haha . aku pun dah terkena . sebenarnya matahari akan terlindung dengan awan gelap di atmosphere . itu apa yg aku dgr at Buletin td laa . so , takde pape laa yg perlu dirisaukan lagi ^^ so , aku pun da kepenatan sbb futsal petang td . aku rasa macam na tidur je ni tapi awal lagi . papepun , jumpa kau kat twitter kay . i will there ^^ bye assalamualaikum ^^