a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

aku boleh hidup tanpamu
24 September 2012 6:49 AM | 6:49 AM | 0 comments

Kembali kepada aktiviti yg lepas

katakan pada diri kita bahawa kita mampu hidup tanpa dia di sisi kita . cuba bayangkan diri kita semasa solo dahulu . bagaimana kita mghadapi kehidupan seharian ? tentu mudah bukan . tiada apa yg hendak dirisaukan . hidup yg mudah dan tidak menyusahkan diri . tetapi semenjak bersama kekasih , aktiviti kita byk terbatas . kurang masa bersama keluarga . asyik terfikir hendak melakukan bersamanya sahaja . kini sudah terpisah , dapatlah kita kembali melakukan aktiviti seperti sebelum kita mempunyai kekasih . KITA BEBAS SEKARANG !

Cakap pada diri sendiri 

ulang beberapa kali ayat ini , ' AKU MAMPU HIDUP TANPANYA ! ' . ulanginya berkali-kali sehingga kita bersa kesannya . sehingga kita yakin , kita mampu hidup tanpa dia . dengan cara ini , kita sudah menetapkan di minda yg kita sudah tidak lagi memerlukannya dalam hidup . kita hanya akan fokus pada diri kita sendiri sekarang ini . anggaplah dia sudah tidak wujud dalam kehidupan kiya , itu lebih baik . 

Kita mempunyai keluarga sendiri 

siapa yg berada bersama kita ketika ini ? sekiranya kita tinggal bersama keluarga kita sudah tentu ibu bapa dan adik beradik kita akan sentiasa bersama kita . mereka inilah keluarga kita . mereka jugalah kehidupan kita . kita tidak perlu bimbang dgn ketiadaannya kerana kita mempunyai keluarga kita di sisi kita . tiada apa yg hendak dirisaukan . lagipun dia buka ahli keluarga kita . dia pun bukannya penting sgt dalam diri kita .

Sahabat sejati sentiasa bersama kita 

sahabat baik kita kuga merupakan salah seorang ahli keluarga kita . kita adalah orang yg bertuah apabila mempunyai sahabat sejati yg sanggup berkorban apa sahaja demi diri kita . iilah masanya kita meminta nasihat daripadanya . pasti dia sedia membantu :)