a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

Mr Lonely
22 July 2012 5:46 AM | 5:46 AM | 0 comments

hmm . kalau orang sunyi , dia mesti bersendiriankan . tiada teman , tiada komunikasi , tiada segalanya . sunyi itu memang perit kot . hidup ini perlukan teman , rakan mahupun sahabat kann . begitu juga nan aku . selepas semester kedua ni , aku rasa diri aku macam berubah . aku makin jadi malas sedikit . aku ta bersemangat dalam apa jua yg aku buat . aku macam orang hilang punca gitu . aku hilang arah . hmm 10 Mac 2012 , itu laa tarikh keramat yang paling membahagiakan diri aku . aku happy gila na mati kot time tu . aku akhirnya dapat bersama dgn orang yang amat aku cintai . aku rasa , lepas aku calash tu , aku seperti tiada semnagat untuk terus hidup . aku makin lemah . aku ta kuat lagi seperti dulu . hmm :( awak , saya perlukan awak . saya sunyi . na tahu ta ? saya cintakan awak ! walaupun da seribu , bejuta saya couple selepas awak , saya jamin , awak sahaja yg lekat di hati ni . saya tahu kalau awak baca ni , mesti awak cakap , 'argghh , geli aku' 'menyampah aku' 'ta faham bahasa budak ni' 'peduli apa aku' . saya da hilang awak dua kali ~ perit kott . hmm :/ benda tu da lepas pun kan . buka buku baru , make a new life . i hope i can . i miss you ~

p/s : saya bukan selfish hanya fikirkan diri saya sahaja . saya just luahkan apa yang saya rasa at blog ni coz saya 'hilang' tempat mengadu saya . minta maaf ~