a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

isteri adalah . . .
24 March 2012 6:29 AM | 6:29 AM | 0 comments

sewaktu usia masih muda
isteri adalah sebagai kekasih
berjalan bergadingan tangan
senyum tawa gembira bersama
sentiasa berdua ke mana-mana

sewaktu umur meningkat dewasa
isteri adalah sebagai rakan kongsi
merancang kehidupan
berkongsi suka , duka , ceria , idea dan segalanya

sewaktu usia merangkak senja
isteri adalah sebagai jururawat
merawat sakit pening
merawat duka nestapa
merawat minda yang alpa

setelah usia di penghujung senja
isteria adalah sebagai teman
teman tatkala kelelahan
teman tatkala keresahan
teman tatkala kesunyian

Demikianlah kata pujangga
isteri adalh anugerah Allah
jangan dipersia-sia
rumah tangga menjadi Syurga
tiangseri keluarga bahagia

setelah kita tiada
Al-fatihah mengiringi doa
kuntum-kuntum bunga di pusara
kan kutunggu dikau di pintu syurga , sayang

p/s : next week girlfriend saya , goodluck sayang for netball tournament kayy b sentiasa doa kann tok kejayaan bb . jaga diri kayy at sana . buat tol-2 sampai menang , nanti boleh pergi Pahang ^^ hekhek . b always at beside u hunny bunny idoloveyousomuch sayangg . muaaahhhh