a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

PMR trial examination is over !
19 August 2011 8:21 PM | 8:21 PM | 0 commentssaia memegang mohor-2 besar diraja ingin mengumumkan , tepat pada 12:10 pm , 19 august 2011 telah tamat nya PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2011 ! haha ^^. sekarang masa untuk menyusahkan cikgu-2 yang menanda pula . entah pape aku jawab . haha . tapi memang sporting la semua classmate aku . sumpah sayang korang semua . muah sikit . wah . haha . semalam baru dapat paper sejarah n geografi . wah ! terkejut aku bila aku dapat paper sejarah . A bhaii ! first time in form 3 ! sumpah aku terharu . HAHA . TETAPI geografi leyh B pula . kecewa kott cikgu subjek aku . huhu . ta apa cikgu , PMR last chance . POJI YOU CAN DO IT ! haha .semalam ! kata baru lepas trial un . petang , kawan aku boleh ajak main badminton . sumpah aku ta boleh tolak . gila bhai . da lama ta main sejak bro adli aku pindah kelantan . lepas main ni perasaan aku . HAUS + LAPAR + PENAT = SERONOK ! HAHA . malam pula , papa aku ajak hang JOHOR dengan acik n acu aku . sumpah seronok lagi . jalan-2 JOHOR malam-2 . jalan gila kotaraya ku . singgah PASAR KARAT . malam dekat situ macam baru pukul 8 -9 gitu walaupun waktu sebenar dah pukul 12 malam ! barang semua branded-2 bhai ! sumpah cantik . terpikat ! aww aww . seronok luangkan masa dengan diorang . oke la mau out . awek kat pc ni da memekak cakap , 'time is running out' .HAHA . so , bye-2 !

p/s : kat pasar karat banyak baju n bear elmo <3 wanna looking one's for my elmo . ^^'