a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

persoalan cinta
02 July 2011 9:49 AM | 9:49 AM | 0 comments

izuaf suda lama berkenalan ngan seorang wanita ini, arimay .izuaf kenal ngan arimay secara mendalam hanya melalui sms nya setiap hari .mereka semakin hari semakin rapat .izuaf menyata kepada arimay yg dia sayang sangat at arimay .arimay pun menyatakan perkara yang sama .tetapi pada suatu hari , arimay suda dilamar oleh seorang jejaka tampan drpd izuaf .arimay menerima lamaran itu setelah sekian lama lelaki itu melamar nya .pada mula nya izuaf hanya menberi sokongan tetapi perasaan izuaf sudah berubah .izuaf semakin hari semakin cemburu melihat mereka bersama .dan pada suatu hari ,izuaf menayakan soalan yang tersirat tentang haati nya kepada arimay ,

i : awak cinta n sayang at mama n adek awak ?
a : sayang lha !
i : hurm , oke oke .awak cinta n sayang kawan - kawan awak ?
a : yea .kenapa ni waq ?
i : ta ada pape . satu lagi , awak cinta n sayang teman lelaki awak itu ?
a : yea .
i : terima kasih !
a :sama sama .kenapa tanya ?
i : ta ada pape , saje mau tanya kasih sayang awak at mereka .
a : oke .

lalu izuaf meninggal kan arimay yang masih dalam kebinggungan .banyak kali arimay menayakan kenapa izuaf menayakan soalan itu .setelah sekian lama didesak oleh arimay , izuaf pun memberitahu mengapa dia menayakan soalan itu ,
i : oke saia bagi tau awak .
a : oke .
i : saia menayakan soalan berikut kerana segala kasih sayang awak kat mereka ,jika digabungkan itu lah kasih sayang saia terhadap awak yang saia simpan .
a : *arimay terdiam lalu memeluk erat tubuh izuaf lalu berkata sambil menangis "saia cintakan awak ,izuaf "
i : saia cintakan awak juga ,arimay .
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
tamat